Läser in

SPETSKOMPETENSER - MOTIVERANDE SAMTAL

Motiverande samtal


  • Hur kan jag hjälpa någon som inte vill ändra på sig?

  • Hur kan jag hjälpa någon som vill, men inte upplever sig kunna ändra på sig?

  • Hur kan jag hjälpa någon som har börjat sin förändring att fortsätta?


Självmotivation är inget vi kan GE till någon, det måste växa fram inom varje individ.


Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) syftar på en terapiform som ursprungligen utformades av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick.
 Metoden bygger på att man håller i åtanke och accepterar att människor som behöver förändra sitt beteende påbörjar terapi med varierande grad av förutsättningar och vilja till förändring.

Terapiformen är inte fördömande eller nedbrytande. Man försöker istället göra klienten mer medveten om problem som kan uppstå, och om vilka konsekvenser och risker som beteendet för med sig. Alternativt kan terapeuten hjälpa klienten med att föreställa sig en bättre framtid, och på så sätt öka motivationen. Strategin är att skapa nya tankebanor runt beteendet, och slutligen föreställa sig vad som går att vinna på förändring.

Vägledning är det som skiljer motiverande samtal från konventionell klientcentrerad psykoterapi. Terapeuten försöker i viss mån styra samtalet och influera till att överväga förändring.

Motiverande samtal har visat sig mycket effektivt i behandling av missbruks- och beroendebeteenden, att höja studiemotivationen, att hjälpa individer som kört fast i krisreaktioner samt att bryta apati och andra destruktiva livsmönster.

Här är en definition av motiverande samtal: ”… ett samarbete, målinriktad typ av kommunikation med särskild uppmärksamhet på uttalanden om förändring. Den är utformad för att stärka personlig motivation och engagemang för ett visst mål genom att framkalla och utforska personens egna skäl för förändring inom en atmosfär av acceptans och medkänsla.” (Motiverande samtal: att hjälpa människor att förändra William R Miller, PhD, Stephen Rollnick, PhD Guilford Press, sep 2012...)

Om du eller din arbetsplats är intresserade av att lära er mer om motiverande samtal, läs mer om vår utbildning under fliken KURSUTBUD.


ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor