Läser in

SPETSKOMPETENSER - KRIS OCH KRISHANTERING

Normal livskris eller sjukdom?

Dödsfall, sjukdomsbesked, arbetslöshet, skilsmässa, dålig ekonomi eller otrohet är bara några anledningar till att människor söker hjälp för att de inte mår bra. Normala livskriser kostar företag och organisationer enorma belopp.
 Ger vi behövande människor den hjälp de behöver? För att minska risken för att de ska fastna i krisen måste vi lära oss hur vi ska förhålla oss till dem och hur vi identifierar var gränsen går mellan en normal livskris och ett tillstånd som kräver sjukvårdande resurser.

När vi arbetar med människor möter vi så gott som dagligen individer som befinner sig i kris. Eftersom de alla har olika problembild och är mer sårbara än andra människor kan de inte bemötas utifrån någon mall. Som krishanterare måste vi alltid sätta individen i fokus istället för våra metoder och verktyg.

Ett vanligt fenomen idag är att man som företag eller organisation skickar sina medarbetare till företagshälsovård eller annan vårdinrättning för att där sjukförklaras, diagnosticeras och sjukskrivas, ofta med någon form av psykofarmaka. Dessa metoder är självklart nödvändiga och måste finnas, men endast då det faktiskt finns en sjukdomsproblematik hos individen. Många gånger rör det sig istället om en normal livskris. Och en normal livskris avhjälps inte med preparat eller sjukskrivning i första hand. Här kan istället kunskap om hur man möter människor i kris göra att den drabbade kommer tillbaka på ett betydligt mer effektivt sätt.

Att hantera livets kriser är ett inlärt beteende. Det viktiga är att varje individ hittar den krishantering som fungerar för honom eller henne. En livskris är en möjlighet att utvecklas och växa. Tyvärr blir det ofta en negativ utveckling och personer kör fast i eller flyr från sina krisreaktioner. En sund krishantering hjälper individen att komma vidare.


ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor