Läser in

INTRODUKTION TILL MOTIVERANDE SAMTAL

Denna unika och mycket praktiska utbildning är en introduktion till Motiverande Samtal, eller Motivational Interviewing (M.I.).


M.I. är ett sätt att relatera till individer vars motivation sviktar. Det hela tar sin utgångspunkt i att människor har olika förutsättningar och även olika vilja att förändra och förändras. Genom det motiverande samtalet skapas en medvetenhet för individen om problem, risker och konsekvenser. Samtalet syftar till att vara vägledande snarare än en konventionell klientcentrerad psykoterapi och kan beskrivas som en målinriktad kommunikation med specifikt fokus på uttalanden kring förändring.


Detta sätt att relatera till individer har visat sig väldigt effektivt i missbruks- och beroendebeteenden, att höja studiemotivationen, arbetsglädjen och hjälpa individer som har fastnat i sina krisreaktioner.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningen skräddarsys efter era specifika behöv och önskemål. Vi har ett praktiskt fokus på det motiverande samtalet och arbetar genom såväl processinriktade som teoretiska moment för att skapa verktyg som vi kan använda i det yrkesmässiga mötet med andra människor där självmotivationen behöver styrkas. Beroende på vilka era behov är följer här en lista på teman som kursen behandlar:

  • Vad är Motiverande Samtal? Vad är förändring?

  • Människosyn i arbetet med människor i förändring

  • Motiverande Samtal är ingen metod utan ett sätt att relatera

  • Engagemang: att bygga förtroende och relationer

  • Fokus: vikten av strategi och riktning

  • Att framkalla och förbereda för förändring

  • Kompassriktning och plan

  • Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare

Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar eller om du vill begära en offert för utbildningen.

Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor