Läser in

MI OCH KOGNITIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT


Inom många organisationer finns en bred kunskapsbank i form av personal som gått utbildningar i KBT och Motiverande Samtal (MI). Den här utbildningen syftar till att ge organisationen en ökad kompetens och fler användbara verktyg.

Genom att lära känna hur våra värderingar och lojaliteter påverkar oss i vårt möte med andra skapar vi en uppfattning om oss själva som ett ovärderligt verktyg i arbetet med andra människor.

Vi fördjupar oss även i Motiverande Samtal vid såväl relationer där mötena endast sker ett fåtal gånger som vid en mer återkommande kontakt och lär oss att tillämpa praktiska modeller.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Under kursen kommer följande ämnen att behandlas:

  • Verktyget: Det främsta verktyget i arbetet med människor är vi själva. Våra värderingar, våra lojaliteter och vår arbetsbeskrivning är alla påverkande faktorer i hur vi bemöter människor. Orealistiska förväntningar och kompromisser med värderingar orsakar stress och omsorgen om oss själva hamnar ofta alldeles för långt ned på listan. Att se oss och vårda oss själva som verktyg måste få en prioritet.

  • Realistisk KBT för myndighetsutövaren: Hur använder vi oss av tanke, känsla och handling utan att ge oss in i en behandlande funktion?

  • Att arbeta med människor i affekt.

  • Relationen med klienten eller brukaren: Oavsett vilken inriktning vi har, KBT, psykodynamisk eller lösningsfokuserad, finns det någonting som alla håller med om. Det viktigaste är relationen mellan klienten och samtalspartnern, inte inriktningen. Hur kan vi stärka det relationella för att stärka klienten att hjälpa sig själv?

  • Motiverande Samtal vid längre och pågående kontakter: Många har efterlyst en modell att använda sig av som leder till resultat och bestående förändringar. Att anknyta vår MI-kompetens till denna modell gör MI mer konkret och implementeringsbart.

Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar eller om du vill begära en offert för utbildningen.

Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor