Läser in

MI MED BARN OCH UNGA OCH TVÄRKULTURELL KRISHANTERING

Motiverande samtal med barn och unga och Tvärkulturell krishantering


Kalix folhögskola erbjuder två inspirerande utbildningsdagar.


Du som arbetar med barn och ungdomar och är nyfiken på hur Motiverande samtal kan anpassas till yngre kommer att få mycket inspiration och kunskap


När vi möter personer från andra kulturer än vår egen är det viktigt att tänka tvärkulturellt. Mångfald är en utmaning och en möjlighet. Krishantering handlar om att möta en människa i dennes här och nu. Ett tvärkulturellt tank och förhållningssätt är en viktig kompetens I detta viktiga arbete.


Flexibla kursdagar som passar dig. Du kan välja att bara gå ena dagen, eller båda. Båda utbildningarna ges alltså båda dagarna. Kombinera som det passar dig.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

INNEHÅLL MI MED BARN OCH UNGA


Praktiska och konkreta exempel vid samtal med barn och ungdomar. Deltagarna skall efter genomgången utbildning erhålla goda insikter och färdigheter att möta barn och ungdomar genom MI som förhållningssätt och tillämpa MI genom goda samtal som bidrar till barns och ungdomars mognadsutveckling.

 

 • Att möta barn och ungdomar i deras egna funderingar.
 • Språket som en ”lekstuga” för lärande och utveckling.
 • Mognadsprocesser och personlig utveckling.
 • Samtal med barn med MI som förhållningssätt.
 • Samtal om konsekvenser och strategier.
 • Det lärande MI samtalet.
 • Hur nå fram, väcka nya perspektiv.
 • Bekräftelsens betydelse för barnets utveckling.
 • Principer vid samtal med föräldrar.
 • Samtalsträning med återkoppling och erfarenhetsutbyte.


INNEHÅLL TVÄRKULTURELL KRISHANTERING


 • Tvärkulturell krishantering
 • Västerländska verktyg i kollektivt relationsbaserade kulturer
 • Könsroller, heder, sexualitet och familj
 • Synen på mental ohälsa i olika kulturer och hur det påverkar vårt bemötande
 • Skuld, skam, ångest och religion
 • Värderingskrockar och starka övertygelser
 • Krishantering och integration


Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar om utbildningen.


För en mer detaljerad beskrivning av utbildningen och/eller för att ansöka om utbildningsplats, klicka på den svarta rutan till höger ANSÖK TILL UTBILDNINGEN HÄR, som tar dig till Kalix Folkhögskolas hemsida.

Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

Staffan Hultgren är pedagog och beteendevetare med inriktning på kommunikation, förändringsprocesser och personlig utveckling. Member of MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers samt författare av boken; Tid för samtal, 2013, Liber

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor