Läser in

MI KOLLEGIAL HANDLEDNING

Utbildningen är en fördjupning i Motiverande Samtal. För att MI, ska kunna fortsätta användas effektivt i det yrkesmässiga mötet med omotiverade individer. För att göra detta krävs att kunskaperna i MI upprätthålls. Att gå en kurs i MI ger inte kompetens i sig, utan övning ger färdighet och skapar en vana att komma in i MI andan. För att detta sätt att arbeta och bemöta omotiverade personer inte ska rinna ut i sanden krävs även såväl uppföljning som handledning.


Målet med utbildning är att arbetslaget ska kunna handleda varandra och således inte behöva köpa in extern handledning.


Under kursen kommer vi att friska upp minnet kring MI och även bidra med konkreta redskap för att uppehålla och utveckla denna kompetens i det dagliga arbetet.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningen är uppdelad i två block. Under förmiddagen har vi en genomgång och uppfriskning av MI kombinerat med praktiska övningar i mindre grupper.

Under eftermiddagen presenteras en modell för kollegial handledning och vi går även igenom implementering och kontextualisering av denna modell kopplat till kursdeltagarnas verksamheter. Processen är tyngdpunkten i utbildningen. Handledningen är inte en person som handleder utan en gemensam process som samtliga i gruppen känner till.

Kursen syftar till att utbilda individer i kollegial handledning och är således ett kostnadseffektivt alternativ där personal handleder varandra för att på så sätt kontinuerligt växa i sina MI-färdigheter. OBSERVERA att detta inte är ett sätt att utbilda enskilda personer till handledare. Kollegial handledning bygger på att processen är handledaren och inte en individ. Det är därför viktigt att betona att detta inte är en traditionell handledarutbildning. Rekommendationen är att samtliga som ska delta i kollegial handledning på en arbetsplats får ta del av denna utbildning och att du som arbetsledare inte ser det so matt en eller ett par personer i personalen blir utbildade till handledare.


Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar eller om du vill begära en offert för utbildningen.

Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor