Läser in

MI FÖR LEDARE – ULF LIDMAN KOMMER TILL ER ARBETSPLATS OCH UTBILDAR ERA CHEFER

Som chef är en av dina absolut viktigaste uppgifter att leda andra. Det är knappast en enkel uppgift eftersom att alla människor är olika och bär på olika historier, intressen och värderingar. För att kunna leda andra människor måste du också kunna förstå och relatera till andra. Förr eller senare kommer du att möta medarbetare som blivit omotiverade. Det kan bero på personlig kris, omorganisationer eller vad som helst. Det enda som är helt säkert är att om du vill få ut mest av din personal, så kommer du att behöva bemöta personerna där de befinner sig.


MI för ledare är en ny utbildning för dig som är chef och vill kunna skapa engagemang och motivation hos dina medarbetare. Motiverande samtal är ett evidensbaserat förhållningssätt som hjälper dig att relatera till medarbetare på ett nytt sätt. Det kan handla om att återfå motivationen hos personer som tappat gnistan, men det kan lika väl handla om att få högpresterare att nå nya höjder. Det handlar om att skapa resultat, tillsammans.


Den här utbildningen ger en grund i Motiverande samtal, och du kommer att få kompetens att kunna skapa motivation och engagemang tillsammans med dina medarbetare. MI handlar om att ge näring till självmotivation. Målet är att du ska kunna utmana dina medarbetare att komma vidare, att lyfta dem men utan att för den delen vara styrande och kontrollerande.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Vi arbetar intensivt med såväl teoretiska som processinriktade moment. Vi ger dig förutsättningar att arbeta målinriktat och effektivt med människor för att styrka självmotivation. Utbildningen behandlar följande teman:


  • Vad är Motiverande samtal och vad är förändring?

  • Människosyn i arbetet med människor i förändring

  • Motiverande samtal: ett sätt att relatera

  • Engagemang: att bygga förtroende och relationer

  • Fokus: vikten av strategi och riktning

  • Att framkalla och förbereda för förändring

  • Kompassriktning och plan

  • Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare.


Utöver teoretiska avsnitt kommer tid att läggas på övningar och praktiska moment där deltagarna får tillfälle att prova på Motiverande samtal.


Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar eller om du vill begära en offert för utbildningen.

Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor