Läser in

MÅNGFALD I VÅRD OCH OMSORG - KALIX FOLKHÖGSKOLA

I de flesta kommuner i Sverige och inom många privata vårdföretag är en stor del av personalen inom äldreomsorg och hemtjänst individer som är relativt nyanlända till Sverige. En fantastisk möjlighet med stora utmaningar. Klyftor när det gäller språk, seder, bruk, kultur och synen på demens och psykisk ohälsa är några av de utmaningar där vi behöver bygga broar.


I arbetet med äldre människor i deras egna hem, oavsett om detta är i egen lägenhet, servicehus eller annat äldreboende,  ligger det på personalen att anpassa sig till de hem där de fått förmånen att komma och arbeta.

 

Utbildningens mål är att hjälpa kursdeltagarna med det tvärkulturella brobyggandet mellan sin egen ursprungskultur och de äldres. Att överbrygga klyftor som handlar om könsroller, ålder, bakgrund, språk och andra områden där värderingar kan skilja sig.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

 • Den svenska välfärden och folkhemmet
 • Värderingar och värdegrunder
 • Att bli äldre i Sverige jämfört med andra kulturer
 • Människosyn kring åldrandet
 • Multikulturella arbetslag
 • Icke-verbal kommunikation
 • Individualism kontra kollektivism
 • Att bygga broar och skapa mötesplatser
 • Att möta en människa i kris från en annan kultur än min egen
 • Grundläggande krishanterings principer
 • Lågaffektivt bemötande
 • Krishantering och demens
 • Död, sorg och krishantering i livets slutskede
 • Att bemöta anhöriga


Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar om utbildningen.

För en mer detaljerad beskrivning av utbildningen och/eller för att ansöka om utbildningsplats, klicka på den svarta rutan till höger ANSÖK TILL UTBILDNINGEN HÄR, som tar dig till Kalix Folkhögskolas hemsida.


Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor