Läser in

KURS I KRIS OCH KRISHANTERING

Detta är en unik utbildning med inriktning på det yrkesmässiga mötet med människor i kris. Människor har alla olika utgångslägen, bakgrunder och problem, vilket gör det omöjligt att bemöta alla krisreaktorer på lika sätt. Som krisarbetare måste fokus alltid främst ligga på individen och inte på verktyg och metoder. Individen är alltid expert på sitt eget liv och har därför tolkningsföreträde på sin egen livssituation. Krishanterarens roll är att vara en temporär krycka som hjälper den krisdrabbade att hjälpa sig själv.

I kursen Kris och krishantering är utgångspunkten att förstå våra egna kriser, krisreaktioner och krisbearbetning för att kunna stödja och möta människor i krisarbete på ett individfokuserat sätt

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningens innehåll skräddarsys helt efter era specifika behov och önskemål. Ni får en grundläggande introduktion till kris och krishantering, där vi arbetar såväl processinriktat som teoretiskt för att skapa förutsättningar att på ett effektivt sätt kunna arbeta med människor som befinner sig i kris. Beroende på vilka era behov är följer här en lista på teman som kursen behandlar:

  • Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa?

  • Krisreaktorer och hur vi praktiskt bemöter dessa

  • Det existentiella och det ordlösa i krishantering

  • Ett lösningsfokuserat förhållningssätt vid bearbetning av krisbeteenden

  • Individen i fokus och krishantering på individens egna villkor

  • Nätverks- och relationsinventering för såväl behandlare som klient

  • Konflikt och kris


Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar eller om du vill begära en offert för utbildningen.


Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor