Läser in

Krisgrupper och kommunala POSOM-grupper

Vid plötsliga negativa och skrämmande händelser är utmaningarna stora för de som omedelbart eller på sikt ska möta de drabbade.

  • • Hur bemöter vi människor i akut kris som kommer från en annan kultur?
  • • Hur hanterar vi media i en akut krissituation?
  • • Hur skapar vi en krisberedskap som har individen i fokus?
  • • Konflikter förstärks och syndabockar utses.
  • • Risken finns även att ansvariga politiker, enhetschefer eller andra med ansvar tappar kontrollen och handlar irrationellt. Hur hanterar vi det?
  • • Vad gör vi med de personer där debriefing (CISD) inte fungerar?
  • • Hur påverkar död och allvarlig skada krisarbetaren?

Relevanta utbildningar stärker såväl beredskapen som kompetensen i krisgruppen. Utifrån galleriet av utbildningar Ulf Lidman Training erbjuder kan vi specialanpassa utbildningar så att krisgruppens medlemmar känner sig trygga i sina roller. Det är en förberedelse inför det oförutsägbara och det som inte får hända som räddar liv.

FÖR FRÅGOR / FUNDERINGAR OM HUR EN SKRÄDDARSYDD UTBILDNINGSLÖSNING KAN SE UT FÖR ER VERKSAMHET, ANVÄND KONTAKTFORMULÄRET.

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten.