Läser in

KONFLIKTHANTERING – ATT UTMANA DESTRUKTIVA BETEENDEN

Där det finns människor finns också risken att konflikter uppstår. Att kunna ta tillvara på människors olikheter styrkor leder till framgång, men inte sällan riskerar olikheterna att ge upphov till konflikter istället. Arbetsplatser idag består ofta av människor från helt olika kulturer vilket ökar kraven på kommunikation och konflikthantering.


Konflikter ger ofta upphov till starka obehagskänslor vilket gör att det är enkelt att lägga locket på. Att ignorera konflikten blir dessvärre oftast olyckligt i längden då olösta konflikter tömmer medarbetarna på energi som annars skulle ha synts i företagets lönsamhet.


Den här utbildningen syftar till att lära oss möta och hantera konflikter på rätt sätt, för att inte låta dem bli en energi- och tidstjuv för verksamheten och medarbetarna.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningen skräddarsys efter era specifika önskemål och behov. Vi fokuserar på hur vi kan förhålla oss till konflikter som uppstår, men även hur vi aktivt kan bearbeta dem. Vi försöker även att skapa en djupare förståelse för motsättningar och se lära oss att se dem inte bara som någonting obekvämt utan också som en stor möjlighet till tillväxt och utveckling.

En specifik konflikthanteringsmodell introduceras som bygger på intervention och att utmana destruktiva beteenden.

Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar eller om du vill begära en offert för utbildningen.


Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor