Läser in

ATT MOTVERKA OCH ELIMINERA INFEKTERAD ARBETSMILJÖ.

ATT MOTVERKA OCH ELIMINERA INFEKTERAD ARBETSMILJÖ.

FÖR FRÅGOR / FUNDERINGAR ELLER BOKNING

En av de ingredienser som infekterar en arbetsplats allra mest är den s.k. ”vi och dem känslan”.
När det har uppstått grupperingar bland personal eller när det finns klyftor mellan chefer och medarbetare är det hög tid att dra i nödbromsen. Få saker äter upp positiv energi som detta. Arbetsmiljön blir med automatik dålig, människor blir osäkra vilket i sin tur påverkar verksamhetens uppdrag och produktivitet
Jag vågar säga att detta förekommer på alla arbetsplatser, men att en del organisationer blivit ordentligt infekterade.
Bristen på en ”vi-känsla” ger ofta upphov till starka obehagskänslor vilket gör att det är enkelt att lägga locket på. Att ignorera konflikten blir dessvärre oftast olyckligt i längden då olösta konflikter tömmer medarbetarna på energi som annars skulle ha synts i företagets lönsamhet.
Den här temadagen har som målsättning att arbeta bort det osunda. Vi kallar saker vid sitt rätta namn och lockar fram lösningar som samtliga i personalen skriver under på.FÖR VEM?
Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som vill eliminera den osunda ”vi och dem känslan” från arbetsplatsen och vill få konkreta verktyg till att utveckla en nolltolerans mot beteenden som är destruktiva för en god och nödvändig ”vi-känsla.”En förutsättning för att komma på denna utbildningsdag är att aktivt delta. Det är omöjligt att delta och vara åskådare. Interaktion är nödvändigt.Utbildningen fungerar både i förebyggande syfte men även som en konkret insats i en redan infekterad situation/arbetsmiljö.
KURSLÄNGD

En dag - 09:00-16:00

Kursens innehåll anpassas till era behov och kontext. Beställaren står för lokal och förtäring under utbildningen.


Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten.