Läser in

GRUNDUTBILDNING I KRISHANTERING OCH MOTIVERANDE SAMTAL

GRUNDUTBILDNING I KRISHANTERING OCH MOTIVERANDE SAMTAL

FÖR FRÅGOR / FUNDERINGAR ELLER BOKNING

Den här utbildningen ger ett professionellt förhållningssätt till dig som i ditt arbete möter människor i kris. Kanske befinner sig dina klienter i beroende, missbruk eller annan social utsatthet. Kanske behöver de kompetent stöd för att bättre klara vardagen i en ny kultur. Utbildningen är landets mest grundläggande på området och leds av en erfaren och mycket välmeriterad lärare.


Grundutbildning i krishantering och motiverande samtal (GKM) ger deltagaren kompetent kunskap i kris- och konflikthantering med tvärkulturell grund, samt kunskap i att bedriva motiverande samtal. Men för att utgöra ett effektivt stöd för andra måste du förstå dig själv, och därför får du under utbildningens gång också företa en personligt utvecklande inre resa.FÖR VEM?
Utbildningen vänder sig specifikt till dig som arbetar med människor i kris eller till dig som är intresserad av att fördjupa dig inom krishantering. Personal inom socialtjänst, skola, behandlingshem, HVB-hem, eller annan verksamhet där du ger stöd till människors utveckling och livsresor. Samhället är fullt av kulturer och sub-kulturer där tvärkulturell krishantering är en nödvändig kompetens.Att gå en utbildning i krishantering är ett sätt att fördjupa vår kriskompetens. Din egen bearbetning av livets kriser är en del av denna kompetens. Utbildningen är dock inte avsedd som egenterapi utan i första hand riktad till dig som vill ge ett gott krisstöd åt andra.
KURSLÄNGD

Träff 1: 3-5 oktober 2018
Träff 2: 5-7 december 2018
Träff 3: 6-8 februari 2019
Träff 4: 10-12 april 2019

SAMTLIGA TRÄFFAR ÄR OBLIGATORISKA

Plats: Kalix folkhögskola, Kalix

Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten.