Läser in

GRUNDUTBILDNING I KRISHANTERING OCH MOTIVERANDE SAMTAL

Den här utbildningen ger ett professionellt förhållningssätt till dig som i ditt arbete möter människor i kris. Kanske befinner sig dina klienter i beroende, missbruk eller annan social utsatthet. Kanske behöver de kompetent stöd för att bättre klara vardagen i en ny kultur. Utbildningen är landets mest grundläggande på området och leds av en erfaren och mycket välmeriterad lärare.


Grundutbildning i krishantering och motiverande samtal (GKM) ger deltagaren kompetent kunskap i kris- och konflikthantering med tvärkulturell grund, samt kunskap i att bedriva motiverande samtal. Men för att utgöra ett effektivt stöd för andra måste du förstå dig själv, och därför får du under utbildningens gång också företa en personligt utvecklande inre resa.


UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Träff 1: Grunderna inom krishantering och krisbearbetning.

Träff 2: Introduktion till Motiverande samtal

Träff 3: Tvärkulturell krishantering. Att möta människor från en annan kultur eller sub-kultur annat än din egen.

Träff 4: Fördjupning i krishantering med bl.a. krishantering i grupp, lågaffektivt bemötande, krishantering vid till synes hopplösa situationer, kollegial handledning, krishantering vid livets slutskede, mm.

Läs gärna mer genom att klicka här

Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.



PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor