Läser in

#
Studera vid Kalix folkhögskola

Utbildningar riktade till enskilda som själva vill öka sin kompetens och där arbetsgivaren inte är delaktig. Utbildningarna vänder sig till dem som i sitt arbete möter människor i kris. Inriktningen är att förmedla ett professionellt förhållningssätt även när känslorna är starka. Utbildningarna utgår från att den drabbad individen alltid ska vara i centrum.

Grundutbildningen i krishantering och Motiverande samtal genomförs i regi av Kalix folkhögskola och håller mycket hög kvalitet genom att ge insikter om kriser och hur de kan hanteras för att drabbade individer ska komma vidare med sina liv. Utbildningen är en av Sveriges mest ansedda.


Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten.