Läser in

KRISSTÖD VID AVSLAG AV PUT ANSÖKAN OCH ANDRA KRITISKA LÄGEN/SITUATIONER

KRISSTÖD VID AVSLAG AV PUT ANSÖKAN OCH ANDRA KRITISKA LÄGEN/SITUATIONER

FÖR FRÅGOR / FUNDERINGAR ELLER BOKNING


Den här utbildningen är unikt framtagen för att skapa en förståelse för hur vi reagerar samt utveckla verktyg för hur vi kan vara största möjliga stöd för ungdomar som får avslag på sina PUT-ansökningar. Kursen behandlar allt från förebyggande krishantering under tiden ungdomarna lever i ovisshet innan de delges beslutet till hur man på bästa sätt hjälper dem när de fått avslag.

Utbildningen är även lämplig för andra akuta krissituationer som kan uppstå för en individ i ett utsatt läge där valmöjligheterna till lösningar är begränsade.


FÖR VEM?
Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som i sin verksamhet arbetar med individer som har fått eller riskerar att få avslag. Genom att köpa in utbildningen till personal och medarbetare får dessa all nödvändig kompetens i stödjandet och även verktyg för att förstå hur och varför de och människorna de arbetar med agerar som de gör.Utbildningen går även att anpassa till personer som står inför andra icke-valda förändringar i livet: Uppsägningar, svåra sjukdomsbesked eller annat utanför individens kontroll.
KURSLÄNGD

1 dag - 09:00-16:00

Beställaren står för lokal och förtäring under utbildningen.


Ulf Lidman Trainings utbildningarna kompletterar varandra och är delar av en helhet med målet att ge professionellt krisstöd, locka fram motivation och få medarbetare att känna sig trygga både i sin kompetens och i sin arbetsmiljö.

De olika utbildningarna anpassas efter beställarens behov. Det går m.a.o. att skräddarsy en kompetenshöjning för dina medarbetare med komponenter från Ulf Lidman Trainings olika utbildningar.

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten.