Läser in

KRISSTÖD VID AVSLAG AV PUT ANSÖKAN OCH ANDRA KRITISKA LÄGEN/SITUATIONER


Den här utbildningen är unikt framtagen för att skapa en förståelse för hur vi reagerar samt utveckla verktyg för hur vi kan vara största möjliga stöd för ungdomar som får avslag på sina PUT-ansökningar. Kursen behandlar allt från förebyggande krishantering under tiden ungdomarna lever i ovisshet innan de delges beslutet till hur man på bästa sätt hjälper dem när de fått avslag.

Utbildningen är även lämplig för andra akuta krissituationer som kan uppstå för en individ i ett utsatt läge där valmöjligheterna till lösningar är begränsade.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningen har ett tydligt fokus på att förstå reaktioner och på att skapa verktyg som är viktiga vid stödjandet av avslag. Under kursen kommer vi att behandla följande teman:

  • Att leva i ovisshet: Hur använder vi oss av förebyggande krishantering för att underlätta eventuellt avslag?

  • Att bryta förnekelsen: Hur undviker vi att tiga ihjäl en svår situation och hur vågar vi oss på att komma nära och bryta både självförnekelse och tystnad?

  • Tvärkulturell dynamik: när värderingar och lojaliteter krockar

  • Beskedet: När krisen är ett faktum

  • Samtal: Vilket är det mest effektiva tvärkulturella sättet att bearbeta krisen eller avslagsbeskedet? Är vi inkörda på ett svenskt individualistiskt samtalsspår som är främmande för personer som fått avslag? Vi undersöker alternativa vägar till konventionellt västerländskt samtalsstöd.

  • Avslagsbeskedet ”trots allt” och möjlighetstänkande mitt i mörkret. Kompentens och möjlighetsinventering för personen som har fått avslag.

  • Motiverande Samtal implementerat för personer som fått avslag

  • Vem gör vad? En väl genomtänkt handlingsplan där alla vet sina roller är viktigt. Socialtjänst, God man, boendepersonal och skola har sina tjänstebeskrivningar, men vem har den bästa relationen till den drabbade? Flexibilitet och kompromisser som en del av handlingsplanen.

  • Vilket nätverk har personen som fått avslag? Inventering och nätverksbyggande över gränserna

  • Avslut: det som för personalen är ett avslut är för personen som fått avslag en ny början


Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar eller om du vill begära en offert för utbildningen.


Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor