Läser in

Chefer och ledare i privat näringsliv

Hur medarbetarna mår och trivs på jobbet påverkar sista raden i årsredovisningen. Kriser och personliga problem, brist på motivation och konflikter riskerar att sänka effektiviteten.Kompetens inom krisbeteende och krishantering kombinerat med kunskap i Motiverande samtal och konflikthantering är redskap för att möta och hantera medarbetare som fastnat och har mer fokus på sin egen situation än på att leverera på jobbet.

Ulf Lidman Training erbjuder tre utbildningar som hjälper dig att ge dina medarbetare stöd:

FÖR FRÅGOR / FUNDERINGAR OM HUR EN SKRÄDDARSYDD UTBILDNINGSLÖSNING KAN SE UT FÖR ER VERKSAMHET, ANVÄND KONTAKTFORMULÄRET.

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten.