Läser in

#
Chefer och ledare

Chefens och ledarens roll kan inte överskattas. En ledare som har sina medarbetares förtroende kan få dem att utföra underverk. Däremot kan en ledare, som medarbetarna inte känner förtroende för, skapa konflikter, uppsägningar, sjukskrivningar och kriser inom organisationen.

Ulf Lidmans utbildningar gör chefer till bättre ledare med förmåga att skapa trygghet i organisationen. I samband med större förändringar och effektivisering inom företag och organisationer är det vanligt att medarbetarna känner oro. Ulf Lidman Training specialanpassar utbildningar för att minska medarbetarnas frustration i samband med större förändringar på arbetsplatsen.


Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten.