Läser in

ATT LÄMNA FANATISM OCH FUNDAMENTALISM

Så länge det finns människor kommer det att finnas olika typer av extremism, fanatism och fundamentalism. Detta skapar oro i samhället vilket i sig skapar splittring. Och i ett splittrat samhälle är det dessutom enklare för de extremistiska rörelserna att locka till sig fler nya, unga anhängare. Sverige utgör en stor rekryteringsbas åt sådana rörelser. Men att lämna fanatismen är ingen enkel process för någon. En stor utmaning för framtidens krishantering är att kunna ge rätt stöd och hjälp åt människor som lever eller har levt inom fundamentalistiska och extremistiska rörelser.


Denna utbildning handlar om att möta människor som lockats in i en extremismen och hur man ger dem stöd för att lämna. Utbildningen ger en introduktion till begreppet ”interpati” som innebär du kommer en människa så nära att du känner dragningskraften och passionen av dennes övertygelser och sanningar. Utbildningen ger dig verktyg för att kunna hjälpa individer som bestämt sig för att lämna fundamentalistiska och extremistiska rörelser, men också för att kunna få människor att förstå varför de bör lämna rörelsen.


UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningens innehåll skräddarsys efter era specifika behov och önskemål. Grundupplägget behandlar:


  • Vad är extremism, fanatism och fundamentalism?

  • Att förstå hur människor lockas in i sådana rörelser

  • Vad är fanatismens lockelse? Vad är det fantastiska som vissa är villiga att ge sina liv för?

  • Varför behöver jag lämna fanatismen?

  • Varför fungerar inte fundamentalism?

  • Motiverande samtal i kombination med interpati

  • Vad har jag att vinna och förlora på att lämna fundamentalismen?


Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar eller om du vill begära en offert för utbildningen.

Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor