Läser in

#
Arbetsplatser

Anpassade utbildningar utifrån den aktuella arbetsplatsens unika behov. Inriktningen är generellt att arbeta med medarbetarnas motivation i kombination med krishantering.

Återkommande beställare är HR-avdelningar, HVB- och behandlingshem, skolor, socialtjänster samt vård- och omsorgsgivare.


Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten.