Läser in

TVÄRKULTURELL KRISHANTERING TKK - KALIX FOLKHÖGSKOLA


Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar i ett tvärkulturellt yrke, till exempel med behandling inom socialtjänst eller på boenden och vill fördjupa dig inom krishantering ur ett tvärkulturellt perspektiv. Kultur idag är inte enbart en persons geografiska bakgrund.

Det moderna samhället är fullt av olika subkulturer där en tvärkulturell kompetens kan underlätta hur du förhåller dig till andra kulturer. Efter en grundläggande introduktion till krishanteringen applicerar vi ett tvärkulturellt förhållningssätt för att få nya verktyg och upptäcka nya vinklar på krishantering.

Att ha en tvärkulturell kompetens handlar om att vara uppriktig mot dig själv och samtidigt kunna kommunicera och fungera ihop med någon som har en helt annorlunda värdegrund.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningens mål är att deltagaren ska ha gjort en egen, personligt utvecklande resa för att kunna agera professionellt och insiktsfullt i möten med människor i kris från en annan kultur än sin egen.

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha:

 • kunskaper för att möta och förstå människor med en annan kulturell bakgrund
 • kunskaper i krishantering med en tvärkulturell grund
 • kunskaper i konflikthantering med en tvärkulturell grund
 • ökat sin förståelse för psykosociala strukturer, exempelvis könsroller, heder och sexualitet
 • ökat sin kunskap om kollektiva och individualistiska kulturer


Kursens innehåll: Kursen inleds med en introduktion till kris och krishantering innan vi börjar titta på det ur ett tvärkulturellt perspektiv. För att skapa en förståelse för den interkulturella aspekten på krishantering och kris kommer vi under kursen att beröra följande teman:

 • Tvärkulturell krishantering
 • Tvärkulturell konflikthantering
 • Västerländska verktyg i kollektivt relationsbaserade kulturer
 • Könsroller, heder, sexualitet, familj
 • Kollektiv kris
 • Kris och konflikt: relationer och nätverk
 • Krishantering i grupp
 • Krishantering och att utmana destruktiva beteenden
 • Krishantering och döende

Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar om utbildningen.


För en mer detaljerad beskrivning av utbildningen och/eller för att ansöka om utbildningsplats, klicka på den svarta rutan till höger ANSÖK TILL UTBILDNINGEN HÄR, som tar dig till Kalix Folkhögskolas hemsida.


Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor