Läser in

KRISHANTERING OCH MOTIVERANDE SAMTAL KMI - KALIX FOLKHÖGSKOLA

Utbildningen inleds med grundläggande kunskaper inom krishantering, som sedan fördjupas. Att arbeta med människor innebär att du nästan dagligen möter individer som befinner sig i kris. Det kan handla om krishantering i livets slutskede, krishantering av anhöriga eller krishantering kopplat till olika former av diagnoser eller åkommor. Som krisarbetare kan vi inte möta alla människor på samma sätt, utan vi måste alltid ha fokus på individen. Den här kursen ger även tid för diskussion och reflektion över ens egen situation, till exempel hur man möter människor i deras eget hem eller hur man möter människor som inte alls tillhör en klassisk normfamilj. Utgångspunkten ligger i att förstå våra egna kriser och krisreaktioner samt bearbetningen av dessa för att därigenom utveckla ett individfokuserat förhållningssätt för att effektivt kunna stödja andra människor i deras krisarbete.

I utbildningens avslutande del introduceras Motiverande Samtal som ett sätt att möta individer där motivationen sviktar. Genom det motiverande samtalet skapas en medvetenhet om problem, risker och konsekvenser. Samtalet syftar till att vara vägledande och kan beskrivas som en målinriktad kommunikation med specifikt fokus på uttalanden kring förändring.

Utbildningens mål är att deltagarna ska ha gjort en egen, personligt utvecklande resa för att kunna agera professionellt och insiktsfullt i möten med människor.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha

• kunskaper för att möta och förstå människor i kris

• kunskaper i krishantering

• kunskaper i konflikthantering

• kunskaper i Motiverande samtal


UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Block 1


Under kursens första block får vi en grundläggande introducering till kris och krishantering. Vi arbetar såväl teoretiskt som processinriktat för att skapa förutsättningar att på ett målinriktat sätt kunna arbeta med människor som befinner sig i kris. Under blocket kommer vi att behandla följande teman:

 • Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa?

 • Krisreaktorer och hur vi praktiskt bemöter dessa

 • Det existentiella och det ordlösa i krishantering

 • Individen i fokus och krishantering på individens egna villkor

 • Nätverks- och relationsinventering för såväl behandlare som klient


Block 2


 • Krishantering i grupp

 • Att arbeta med människor som kört fast i sin krishantering

 • Krishantering och missbruksbehandling hand i hand

 • Ilska: den missförstådda kraften

 • Beteendeaktivering

 • Att maximera vår inre kraft

 • Gränslandet mellan normala krisreaktioner och diagnostiseringsbar mental ohälsa

 • Död, sorg och krishantering i livets slutskede


Block 3


Utbildningens tredje block har ett praktiskt fokus på Motiverande samtalet. Genom processinriktade och teoretiska moment skapar vi användbara verktyg för att styrka självmotivation i arbetet med andra människor. Utbildningen behandlar följande teman:


 • Vad är Motiverande Samtal? Vad är förändring?
 • Människosyn i arbetet med människor i förändring
 • Motiverande Samtal som metod utan ett sätt att relatera

 • Engagemang: att bygga förtroende och relationer

 • Fokus: vikten av strategi och riktning

 • Att framkalla och förbereda för förändring

 • Kompassriktning och plan

 • Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare


Använd kontaktformuläret nedan om du har frågor/funderingar om utbildningen.

För en mer detaljerad beskrivning av utbildningen och/eller för att ansöka om utbildningsplats, klicka på den svarta rutan till höger ANSÖK TILL UTBILDNINGEN HÄR, som tar dig till Kalix Folkhögskolas hemsida.


Kursen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris. Mellan Östern, Afrika, USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Portugal och Spanien är de områden där han verkat. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd.

KONTAKTFORMULÄR

Fält markerade med * är obligatoriska

* Ärende
* Namn
* E-post
Telefonnummer
* Meddelande

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor