Målgrupper

Chefer och ledare i privat näringsliv

Hur medarbetarna mår och trivs på jobbet påverkar sista raden i årsredovisningen. Kriser och personliga problem, brist på motivation och konflikter riskerar att sänka effektiviteten. Kompetens inom krisbeteende och krishantering kombinerat med kunskap i Motiverande samtal och konflikthantering är redskap för att möta och hantera medarbetare som fastnat och har mer fokus på sin egen situation än på att leverera på jobbet.

Ulf Lidman Training erbjuder tre utbildningar som hjälper dig att ge dina medarbetare stöd:

Chefer och ledare inom sociala yrken

För att kunna hjälpa och stödja individer i kris måste medarbetarna som möter de krisdrabbade vara rustade för det.
Terror, kriminalitet och katastrofer drabbar blint och försätter människor i kris. Även mer lågintensiva händelser som dödsfall i familjen, skilsmässa, otrohet och ekonomiska motgångar utvecklas lätt till en kris för den enskilde. Drottninggatan eller sängkammaren – händelserna är olika men reaktionen kan vara likartad.
Krishantering handlar om att stödja individen så att den får kraft att hjälpa sig själv. För att klara det krävs kompetens. Ulf Lidman Training erbjuder ett galleri av utbildningar som alla specialanpassas efter arbetslagets behov och kompetensnivå.
Utbildade medarbetare är trygga medarbetare med förmåga att på riktigt möta och stödja människor i kris.

Verksamhetschefer inom vård och äldreomsorg

För medarbetare inom vård och omsorg kan de anhöriga vara en lika stor utmaning att hantera som patienter och brukare. När anhöriga vägrar att inse det medicinska förhållandets konsekvenser, eller när både patienter/brukare och anhöriga vägrar att acceptera vårdgivarens prioriteringar och bedömningar. I det dagliga arbetet handlar det om att förstå och bemöta starka reaktioner, och bland annat att förstå åldrandets påverkan. Här finns även utmaningen med att möta andra kulturers syn på åldrande och omsorg när språket inte är en enkel kommunikationsväg. Listan på utmaningar är lång. Ulf Lidman Trainings utbildningar syftar till att ge medarbetarna inom vård och omsorg en professionell identitet liksom verktyg och modeller för att hantera en komplex vardag.

Relevanta utbildningar:

Utbildningarna anpassas helt efter arbetsgruppens behov och kompetensnivå.

Skolledare

Inom skolans värld – från förskolan till universitet och högskola – rör sig varje dag individer drabbade av kris. Lärare och andra medarbetare har stor nytta av att identifiera krisande personer för att som en del i skolans uppdrag möta dem på ett stödjande sätt. Att gå förbi och lämna en individ i kris kan få oanade och extremt negativa konsekvenser. Ulf Lidman Training erbjuder fyra utbildningar får att höja medarbetarnas kompetensnivå och förmåga att identifiera och stödja krisdrabbade individer:

  Utbildningarna ger medarbetarna kompetens att både se och stödja dem som behöver bli sedda på riktigt. Det kan handla om personer som utsatts för sexuellt våld, eller som är på väg in i fanatism av olika art eller är på väg att bygga upp ett destruktivt beteende.

  Aktuella områden är även att bemöta HBTQ-ungdomar liksom ungdomar med fast förankring i kulturella värderingar som de betraktar som överordnade skolans och samhällets accepterade värdegrund.

  Krisgrupper och kommunala POSOM-grupper

  Vid plötsliga negativa och skrämmande händelser är utmaningarna stora för de som omedelbart eller på sikt ska möta de drabbade.

  • Hur bemöter vi människor i akut kris som kommer från en annan kultur?
  • Hur hanterar vi media i en akut krissituation?
  • Hur skapar vi en krisberedskap som har individen i fokus?
  • Konflikter förstärks och syndabockar utses.
  • Risken finns även att ansvariga politiker, enhetschefer eller andra med ansvar tappar kontrollen och handlar irrationellt. Hur hanterar vi det?
  • Vad gör vi med de personer där debriefing (CISD) inte fungerar?
  • Hur påverkar död och allvarlig skada krisarbetaren?

  Relevanta utbildningar stärker såväl beredskapen som kompetensen i krisgruppen. Utifrån galleriet av utbildningar Ulf Lidman Training erbjuder kan vi specialanpassa utbildningar så att krisgruppens medlemmar känner sig trygga i sina roller. Det är en förberedelse inför det oförutsägbara och det som inte får hända som räddar liv.

  För frågor/funderingar om hur en skräddarsydd utbildningslösning kan se ut för er verksamhet. Använd kontaktformuläret.