Målgrupper – Skolledare

Skolledare

Inom skolans värld – från förskolan till universitet och högskola – rör sig varje dag individer drabbade av kris. Lärare och andra medarbetare har stor nytta av att identifiera krisande personer för att som en del i skolans uppdrag möta dem på ett stödjande sätt. Att gå förbi och lämna en individ i kris kan få oanade och extremt negativa konsekvenser.

Ulf Lidman Training erbjuder fyra utbildningar (se listan till höger) får att höja medarbetarnas kompetensnivå och förmåga att identifiera och stödja krisdrabbade individer.

Utbildningarna ger medarbetarna kompetens att både se och stödja dem som behöver bli sedda på riktigt. Det kan handla om personer som utsatts för sexuellt våld, eller som är på väg in i fanatism av olika art eller är på väg att bygga upp ett destruktivt beteende.

Aktuella områden är även att bemöta HBTQ-ungdomar liksom ungdomar med fast förankring i kulturella värderingar som de betraktar som överordnade skolans och samhällets accepterade värdegrund.

Målgrupper

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten, och är fokuserade på individen och det sammanhang som är individens vardag.

Här till höger ser ni olika målgrupper och utbildningsupplägg till dessa.

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...