Målgrupper – Krisgrupper och kommunala POSOM-grupper

Krisgrupper och kommunala POSOM-grupper

Vid plötsliga negativa och skrämmande händelser är utmaningarna stora för de som omedelbart eller på sikt ska möta de drabbade.

  • Hur bemöter vi människor i akut kris som kommer från en annan kultur?
  • Hur hanterar vi media i en akut krissituation?
  • Hur skapar vi en krisberedskap som har individen i fokus?
  • Konflikter förstärks och syndabockar utses.
  • Risken finns även att ansvariga politiker, enhetschefer eller andra med ansvar tappar kontrollen och handlar irrationellt. Hur hanterar vi det?
  • Vad gör vi med de personer där debriefing (CISD) inte fungerar?
  • Hur påverkar död och allvarlig skada krisarbetaren?

Relevanta utbildningar stärker såväl beredskapen som kompetensen i krisgruppen. Utifrån galleriet av utbildningar Ulf Lidman Training erbjuder kan vi specialanpassa utbildningar så att krisgruppens medlemmar känner sig trygga i sina roller. Det är en förberedelse inför det oförutsägbara och det som inte får hända som räddar liv.

Aktuella områden är även att bemöta HBTQ-ungdomar liksom ungdomar med fast förankring i kulturella värderingar som de betraktar som överordnade skolans och samhällets accepterade värdegrund.

Målgrupper

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten, och är fokuserade på individen och det sammanhang som är individens vardag.

Här till höger ser ni olika målgrupper och utbildningsupplägg till dessa.

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...