Målgrupper – Chefer och ledare inom sociala yrken

Chefer och ledare inom sociala yrken

För att kunna hjälpa och stödja individer i kris måste medarbetarna som möter de krisdrabbade vara rustade för det.

Terror, kriminalitet och katastrofer drabbar blint och försätter människor i kris. Även mer lågintensiva händelser som dödsfall i familjen, skilsmässa, otrohet och ekonomiska motgångar utvecklas lätt till en kris för den enskilde. Drottninggatan eller sängkammaren – händelserna är olika men reaktionen kan vara likartad.
Krishantering handlar om att stödja individen så att den får kraft att hjälpa sig själv. För att klara det krävs kompetens. Ulf Lidman Training erbjuder ett galleri av utbildningar som alla specialanpassas efter arbetslagets behov och kompetensnivå.

Utbildade medarbetare är trygga medarbetare med förmåga att på riktigt möta och stödja människor i kris.

Målgrupper

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten, och är fokuserade på individen och det sammanhang som är individens vardag.

Här till höger ser ni olika målgrupper och utbildningsupplägg till dessa.

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...