Målgrupper – Chefer och ledare i privat näringsliv

Chefer och ledare i privat näringsliv

Hur medarbetarna mår och trivs på jobbet påverkar sista raden i årsredovisningen. Kriser och personliga problem, brist på motivation och konflikter riskerar att sänka effektiviteten. Kompetens inom krisbeteende och krishantering kombinerat med kunskap i Motiverande samtal och konflikthantering är redskap för att möta och hantera medarbetare som fastnat och har mer fokus på sin egen situation än på att leverera på jobbet.

Ulf Lidman Training erbjuder tre utbildningar som hjälper dig att ge dina medarbetare stöd – se listan till höger.

Målgrupper

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten, och är fokuserade på individen och det sammanhang som är individens vardag.

Här till höger ser ni olika målgrupper och utbildningsupplägg till dessa.

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...