Integrerad utbildning och mentoring av OBM

OBM – Organizational Behavioral Management

Organizational Behavioral Management är känt som: ”The Leadership Style of the New Generation”

OBM beskriver den beteendedynamik som uppstår mellan ledare, individer och grupper i en organisatorisk miljö.
De mest framgångsrika ledarna är de som ständigt letar efter strategier för att locka fram det bästa hos sina anställda. Det uppnås genom att förstå hur medarbetare interagerar med varandra, med ledningen och finna vad som motiverar just dem.
Detta är i grunden vad organisatoriskt beteende handlar om.
OBM är ett sätt att vara, inte en metod.

Så här fungerar det:

Steg 1: Vi gör tillsammans en analys av dina och företagets behov och kontext vilket resulterar i ett skräddarsytt utbildnings/mentoring-paket.

Steg 2: Företaget/organisationen beställer en för er anpassad utbildning.

Steg 3: Efter utbildningen följer ett handlednings och mentoring program för den eller de ledare som vill bli experter på OBM (Organizational Behavioral Management)

 

Målet är att anpassa kunskapen till den individuelle ledaren samt till företaget/organisationen. Personlig utveckling och målsättning såväl som företagets/organisationens.

Utbildning med en tydlig implementeringsstrategi och handledning resulterar i hållbara förbättringar. unika med denna utbildning är att förutom teoretisk kompetens ingår det även handledning och mentoring under hela utbildningstiden. Handledningen har syftet att ge coachning när kompetensen ska implementeras i verksamheten men även vara en resurs för handledning i den pågående ledarrollen i den egna verksamheten. Teorier som inte implementeras är bortkastad tid. Mätbar implementering är en självklar del av Ulf Lidman Trainings utbildningar.

Utbildningens och mentorskapets längd:

Detta skräddarsys efter era behov.

Rekommenderat minimum:

 • 2 dagars utbildning för av er utvald chefs- eller personalgrupp
 • 6 månaders handledning och implementering för av er utvald/a ledare.
 • 2–3 handledningstillfällen per månad.

Prislapp:

Detta beror helt på hur vi tillsammans designar innehåll och omfattning.

Prisexempel:

 • 2 dagars utbildning för chefs- eller personalgruppphandledning
 • 6 månaders handledning för en person

49 000 kronor

 

Innehåll:

En basutbildning i OBM.

Läs mer om detta på denna länk: https://www.ulflidmantraining.com/for-hr-och-ledare/introduktion-till-obm/ 

Utvalda teman som passar er kontext och era intressen. Se listan nedan.

 • Vem är jag som ledare?
 • Att vara ledare är inte att vara terapeut
 • Människosyn
 • Förändring något positivt och konstruktivt.
 • Hållbar förändring
 • Proaktivt tänkande i planering och förändringsprocesser
 • Rättvisa är när alla är nöjda, inte när det är lika för alla.
 • Att locka fram individuella och kollektiva konstruktiva beteendemönster.
 • OBM som verktyg i rekrytering och att behålla medarbetare.
 • Att behålla värdegrund och vi-känsla när arbetslaget är utspritt.
 • OBM i relation till besluts- och förändringsprocesser.
 • Det relationella ledarskapet
 • Från teori till implementering och praxis
 • Motiverande Kommunikation (MI) ett evidensbaserat förhållningssätt till förändringsprocesser
 • Att locka fram det bästa i medarbetare
 • Att vända motstånd till samarbetsvilja
 • Att förebygga psykisk ohälsa
 • Att förebygga kriser i planerade förändringar
 • Att vara ledare i oförutsedda kriser och förändringar
 • Förändring och kris – ett nödvändigt gott.
 • Medarbetare i kris (arbetsrelaterad eller privat)
 • Medarbetare som kör fast i destruktiva beteenden
 • Konflikter på arbetsplatsen

Boka ett förutsättningslöst möte:

Använd kontaktformuläret eller maila direkt till: ulf@ulflidmantraining.com

 

Kontakta Ulf Lidman
Fyll i formuläret nedan