Utbildningar för chefer och ledare.

Om du är i en arbetsledande roll, har personalansvar eller om du arbetar inom Human Resources, då har du hamnat rätt.

Två kompetenser som är ett måste hos chefer och ledare är kriskompetens och Motiverande kommunikation.

Kriser leder till nedsatt arbetsförmåga, psykisk ohälsa, sjukskrivingar och kan ta väldigt mycket plats och energi. Oavsett om en kris är privat eller arbetsrelaterad, individuell eller kollektiv så är det en del av alla organisationers verklighet. En chef är ingen terapeut och ska absolut inte gå in en omhändertagande roll. Däremot är det varje ledares ansvar att leda människor genom och ur kriser. Att veta vad hur jag som chef ska agera skapar en trygghet som inte tillåter kriser att leda arbetsplatsen, utan just du som chef.

Att vara såväl relationell och empatisk samt gränssättande och resultatinriktat kommer inte av sig själv. Det är hårdvara, en inlärd kompetens.

Motiverande kommunikation (MI) handlar om att kunna leda och locka fram motivation hos medarbetare som på olika sätt kört fast. MI är en evidensbaserad kompetens som garanterat skapar stor skillnad.

Ulf Lidmans utbildningar gör chefer till bättre ledare med förmåga att skapa trygghet i organisationen.

Kriser, ältande, offerroller, psykisk ohälsa förändringar, stress, energitjuvar och andra faktorer som påverkar produktivitet och arbetsmiljö är något som den relationelle ledaren känner sig bekväm och kompetent med.

Trygghet i förändring och turbulens är ett garanterat resultat för den ledare som genomgått utbildning med Ulf Lidman.

Kontakta Ulf Lidman
Fyll i formuläret nedan