Skräckblandad förtjusning!

Skräckblandad förtjusning!

När jag förra veckan blev utmanad att fira ner mig själv från en klippavsats och nedför ett stup med en aggressivt brusande fors under mig fick uttrycket skräckblandad förtjusning en ny mening för mig. Som del av att förbereda en ledarskapsutbildning som vi ska hålla...

Skräckblandad förtjusning!