Blogg

Den inkluderande vägen.

Den inkluderande vägen.

(Brev från företagsledare, nerkortat och publicerat med vederbörandes tillstånd) Hej Ulf, När vårt företag med ca 120 anställda skulle hitta vår väg efter pandemins restriktioner och mycket distansarbete, samlades hela ledningsgruppen för att diskutera hur vi skulle...

läs mer

Det relationella ledarskapet.

Är du intresserad av evidensbaserade förhållningssätt som förbättrar ditt ledarskap. Att leda människor i kris och personer med psykisk ohälsa. Du är ledare och inte terapeut! Att leda människor som kört fast och locka fram ny motivation och geist hos såväl enskilda...

läs mer
Hjälp andra att hjälpa sig själva!

Hjälp andra att hjälpa sig själva!

Ovanstående fras är signaturmelodin för hur jag tycker om att arbeta. Allt vad en människa behöver för att komma vidare i livet finns inom henne. I en text jag tycker om finns följande fras: ”Om du gör något för mig som jag kan och bör göra själv, bidrar du till min...

läs mer
Tag plats!

Tag plats!

Just nu känner jag mig som konduktören som stod på plattformen på den historiska järnvägsbanan mellan Anten och Gräfsnäs. Jag var där på skolresa när jag gick i årskurs fyra. Jag glömmer det aldrig. I skolåren var jag väldigt mobbad. Något som på den tiden skolan hade...

läs mer
Den här måndagsmorgonen…

Den här måndagsmorgonen…

Kan det vara att så här i början på veckan behöver du påminna dig själv om att trots allt eller tack vare det du gått igenom i livet har det bidragit till att du lärt dig mycket om dig själv och blivit en vackrare person. Dina livserfarenheter har kanske inte alltid...

läs mer
Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara?

Jag har blivit konsulterad av många gällande en brännande fråga som handlar om vårdtagare och vårdgivare. Det är intressant att ställa frågan med olika perspektiv. Den 80-åriga kvinnan med behov av hemtjänst/vård: ”Har jag som vårdtagare rätt att kräva att någon som...

läs mer
Dags för påfyllning?

Dags för påfyllning?

Sverige är öppet och nu ska vi föra skutorna framåt. Ett bra sätt är att fylla på med relevant och evidensbaserad utbildning. Något som inspirerar och ger konkreta och mätbara resultat. En utbildningsdag som ger en gemensam plattform styrker vi-känslan vilket är...

läs mer
Var är din ventil?

Var är din ventil?

Jag är så tacksam att jag har personer som kan hantera mig när jag behöver pysa! Livet är fullt av vardagskriser och frustrationer. Och mitt i detta är vi bara människor. Vi måste få reagera och pysa. När ilskan kommer och du bara vill svära och skrika – var är din...

läs mer
Våga fråga.

Våga fråga.

Jag skriver detta med tillåtelse av min vän. Under en längre period hade jag gått omkring med en känsla av att hon var i ett riskbruk när det gäller alkohol. Hon arbetar på distans sen pandemin bröt ut. Otroligt ambitiös – otroligt uppskattad av chef och företag....

läs mer
Här kommer några tankar om personligt ansvar.

Här kommer några tankar om personligt ansvar.

En av mina grundteser inom krishantering handlar om individens eget ansvar att bearbeta sina kriser. Oavsett vad som orsakat en livskris så är det aldrig någon annan som kan gå igenom den nödvändiga process som det innebär att komma vidare. De allra flesta människor...

läs mer