Organizational Behavioral Management: ”The leadership style of the new generation”

Ett evidensbaserat sätt att leda som bygger på forskning och välbeprövad implementering.

Vill ni ha:

  • En attraktiv arbetsplats där folk vill vara kvar
  • Ett rykte som påverkar rekrytering av ny personal markant
  • Personal som känner sig sedda och hörda
  • Individanpassade lösningar för medarbetare som går i harmoni med hela arbetslagets välmående.
  • En arbetsmiljö där eventuella konflikter blir möjligheter snarare än problematik.
  • En syn på förändring som en nödvändig del av en dynamisk organisation.
  • Ledare som har en relationell kompetens.

Naturligtvis skräddarsys utbildningsinsatsen till era förutsättningar och önskemål.

Läs mer om OBM på länken

Introduktion till Organizational Behavioral Management – OBM