Nu om någonsin är det läge att ge ledare och medarbetare ett vitamintillskott med kompetens. Kunskap ger energi!

Att leda människor i lågkonjunktur är en kompetens som är ett måste.
Hur uppehåller vi god styrfart och en produktiv arbetsmiljö när vi samtidigt bombarderas med nyheter som gör såväl individer som arbetslag modfällda?

Titta på denna utbildning som är anpassad till den verklighet vi befinner oss i.
Såväl omfattning, längd och prislapp gör att det är fullt möjligt att erbjuda ledare och medarbetare evidensbaserad kunskap som garanterat ger energi och geist.

Att leda i lågkonjunktur – 90 minuters evidensbaserad kompetens.

Naturligtvis kan såväl längd och innehåll skräddarsys för er organisation.