Jag brinner för att förmedla Organizational Behavioral Management (OBM).
En fantastisk kompetens grundad i evidensbaserade förhållningsätt och sätt att leda.

OBM kallas ibland för ledarskapets KBT (Kognitiv Beteende Terapi). På samma sätt som KBT revolutionerade terapi och behandling kommer OBM att påverka och utveckla ledarskap.

En ledare är ingen terapeut, men behöver förstå styrkan i att coacha och locka fram positiva beteenden som stärker såväl individen och företagets vi-känsla och värdegrund.

När du har en minut över, läs utbildningsbeskrivningen. Hoppas du blir inspirerad och att vi hörs vidare.

OBM är cutting edge inom ledarskap.

Min e-post: ulf@ulflidmantraining.com

Klicka här för mer information

Introduktion till Organizational Behavioral Management – OBM