Är du intresserad av evidensbaserade förhållningssätt som förbättrar ditt ledarskap.

Att leda människor i kris och personer med psykisk ohälsa. Du är ledare och inte terapeut!

Att leda människor som kört fast och locka fram ny motivation och geist hos såväl enskilda som i personalgruppen.

Att bibehålla företagets identitet och värdegrund. Distansarbete får inte förstöra vi-känslan.

Nyfiken?

Läs om utbildningarna på länken och tveka inte att höra av dig för en kompetenshöjning med garanterat resultat.

https://www.ulflidmantraining.com/for-hr-och-ledare/