En kriskompetent ledare kan tryggt leda medarbetare i kris och förändring.

Chefen som är kompetent inom MI vet hur motivation och förändringsvilja lockas fram hos medarbetare som kört fast.

När kommer ert företag att lägga in kompetenshöjning som garanterat sparar företaget pengar samt onödiga friktioner och sjukskrivningar?

Läs mer, ställ frågor och boka via denna länk:

Utbildningar för chefer och ledare.