Under denna surrealistiska pandemi har vi sett hur olika människor reagerar. Allt från katastroftankar till förnekelse. Våra reaktioner är väldigt individuella.

Det är lätt att se hur olika läger skapas när det kommer till hur vi förhåller oss till Corona.

Som chef och ledare för en organisation blir det en enorm utmaning att veta hur vi leder genom en kris som vare sig vi vill eller inte genomsyrar hela verksamheten.

Anställda som är rädda behöver tas på allvar. Medarbetare som tycker försiktighetsåtgärder är överdrivna har också rätt till ett gott ledarskap. Oavsett hur pandemin landar hos en individ så behöver dennes tolkning av situationen tas seriöst.
Det är denna tolkning som påverkar hur personen fungerar.

Som chef är det viktigt att veta hur medarbetare fungerar. Genom att förstå deras tolkning av situationen kan ett gott ledarskap utövas.

Nu mer än någonsin behövs ett individbaserat ledarskap.

Det handlar inte om hur chefen/ledaren tolkar situationen och låta det vara mätstocken. Den ledaren har då enbart kapaciteten att leda dem som tolkar på ett liknande vis.

Förmågan att kunna sätta sig in i varje medarbetares situation blir en kompetens som blir ett måste. Denna empatiska förmåga är inte en känsla utan en färdighet som alla ledare behöver inneha.

I en pågående kris är kompetensen att få medarbetare och kollegor att känna sig sedda och hörda ovärderlig.

En god ledare möter sina anställda i deras individuella här och nu.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman