Möjliga konsekvenser av social isolering.

Möjliga konsekvenser av social isolering.

Social isolering är inte hälsosamt för oss människor. Nu talar jag inte om den valda isoleringen som människor väljer för enskild avskildhet för sitt eget välmående. Isoleringen jag pratar om är den ofrivilliga som många av oss upplever just nu. Speciellt de som lever...
Att inte låta det ta skruv!

Att inte låta det ta skruv!

The är fullt förväntat och normalt att vi har kortare stubin i dessa dagar. Oavsett hur vi reagerar när vi är under stress är det viktigt att vi skapar utrymme för detta. Pandemin påverkar oss på så många sätt och nivåer. Att det är mer spänt i och omkring oss är ett...
Våga fråga!

Våga fråga!

Jag läser rapporter från många länder om det faktum att isolering och Coronavirus har gjort att missbruk har ökat katastrofalt. Många har gått från riskbruk till missbruk. Eftersom jag arbetar med behandling av missbruk får jag många signaler från människor att de...
Lyssna på den där lilla inklinationen.

Lyssna på den där lilla inklinationen.

Många gånger det som betyder allra mest är det där lilla spontana som kommer helt oförväntat. Alla blir vi sårade i livet. Förra veckan hände det mig och jag var helt knäckt. Låg sömnlös och var ledsen. Gav upp tanken på att sova och gjorde kaffe. Satte mig vid datorn...
Vi-känslan och kompetensen att ge näring till den.

Vi-känslan och kompetensen att ge näring till den.

En god egenskap hos alla som arbetar med människor är att ha förmågan att stärka vi-känslan. En människa som känner tillhörighet blir tryggare och växer i sitt självförtroende och självkänsla. Det är vår främsta uppgift i arbetet med människor, att ge näring till just...

Möjliga konsekvenser av social isolering.