100% mot självförsörjning

100% mot självförsörjning

Relation, resurs och motprestation Detta är tre nyckelord som är viktiga i ett koncept som vi har utvecklat. Hur fångar vi upp individer som ligger i riskzonen för kriminalitet, gängtillhörighet och utanförskap? Hur bromsar vi Olle i grind, för att använda ett välkänt...

100% mot självförsörjning

Det finns ingen anledning att unga människor inte ska vara självförsörjande i det svenska samhället. Målet med detta koncept är just detta: Att stå på egna ben. Att hamna i ett ekorrhjul där andra ska ta hand om individer i form av bidrag och andra åtgärder är något...