Jag erbjuder samtalsstöd online.

• Krishantering
• Krisreaktioner
• ”Jag har kört fast”
• Relationsproblematik
• Missbruksproblematik
• Våld i nära relation
• Problematik på arbetsplatser
• Vuxenmobbning
• Tvärkulturell krishantering

Det viktigaste i samtal är relationen och personkemin. Hör av dig så tar vi ett kostnadsfritt samtal på ca. en kvart för att se om du tycker det känns bra.

Du kan läsa mer om mina kvalifikationer som terapeut på startsidan.

Kostnaden per samtal är €80 eller 850 SEK

Samtal beställs tre åt gången.

Kontakta mig på ulf@ulflidmantraining.com