Just nu pågår en viruskris som påverkar arbetsplatser, enskilda och familjer.

Detta gör att chefer och ledare idag måste ha kompetensen att leda människor mitt i denna pågående världskris. Att veta vad som ligger på mitt ansvar som ledare och vad som inte gör det. En kriskompetent ledare undviker inte anställda som är i kris, utan leder genom och ur kriserna, fullt medveten om att en ledare är just detta, en ledare och inte en terapeut.

Den live streamade utbildningen är en koncentrerad version av de längre utbildningarna Ulf Lidman erbjuder, kontextualiserade till den rådande situationen. Allt som krävs är en uppkoppling från arbetsplatsen eller hemmet.
Utbildningen erbjuds på svenska och engelska.

Läs mer om utbildningarna här:

Utbildningar – Chefer och ledare

För frågor, mer information och hur vi kan möta ert företags/organisations behov: Välkommen att kontakta: ulf@ulflidmantraining.com

Live streamad utbildning: Kriskompetens för ledare