Vi är mitt uppe i en global kris där det inte finns något facit eller färdiga svar.
Det är ett faktum att Sverige har valt att hantera Coronaviruset på ett sätt som skiljer sig från många andra länder. Det är ett faktum.

Detta måste alla förhålla sig till. Det jag märker är dock något jag vill lyfta. Det finns många som känner att de inte får utrymme för sin kris och sina rädslor.

Det får inte vara så att enbart de som säger JA och AMEN till Sveriges förhållningssätt och agerande får plats.

Jag får massor av meddelanden från människor som är rädda, som inte känner ett lugn efter presskonferenser utan snarare tvärtom. Deras oro ökar och eskalerar. Deras krisreaktioner blir starkare.

Dessa människor måste också bli bemötta med respekt och i det som är deras här och nu.

När en människa är i kris får vi aldrig bemöta dem med att idiotförklara dem, eller med att tala om för dem att de har fel. Särskilt inte då till och med de svenska experterna säger: ”Jag hoppas jag har rätt!” inte ”Jag vet att jag har rätt!”

I kris har alla människor rätt att reagera. Bemötandet måste vara tillåtande och normaliserande.

Ett arrogant bemötande från någon som helt plötsligt blivit självutnämnd epidemiolog är något som förvärrar krisreaktioner.

Som sagt detta är inget debattinlägg utan en vädjan om generositet så att alla människors krisreaktioner ska få plats.

En ledare som inte inkluderar alla anställdas reaktioner leder inte hela personalen. Villkora inte vi-känslan med att alla måste tolka en katastrof på samma sätt.

Om en människa är orolig och rädd, tala inte om för dem vad eller hur de ska känna eller tänka….var med dem i deras tolkning av situationen. Det är ALLTID individen som har tolkningsföreträde på sitt eget liv och sina egna reaktioner.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman