Just nu pågår en viruskris som påverkar arbetsplatser, enskilda och familjer.

Kriser är inte ovanligt vare sig det är sjukdomar, naturkatastrofer, ekonomiska kriser, ökat våld eller andra samhällskriser.

Detta gör att chefer och ledare idag måste ha kompetensen att leda människor som är i kris eller känner sig hotade av kris. Att veta vad som ligger på mitt ansvar som ledare och vad som inte gör det. En kriskompetent ledare undviker inte anställda som är i kris, utan leder genom och ur kriserna, fullt medveten om att en ledare är just detta, en ledare och inte en terapeut.

Det är en arbetsgivares ansvar att utrusta alla sina ledare med kriskompetens.

Läs mer om Kriskompetens för ledare på länken.

Kriskompetens för ledare