MI – Motiverande kommunikation (samtal)

MI – Motiverande kommunikation (samtal)

Nu ska jag sticka ut näsan lite (igen)! Motiverande samtal (MI) som jag väljer att kalla Motiverande kommunikation är ett evidensbaserat sätt att relatera till människor där det finns motstånd och ovilja till förändring. Jag brinner så mycket för detta pga. att det...
Makt kan skada!

Makt kan skada!

Att vara ledare är att ha makt över människor vare sig vi vill kalla det så eller inte. Därför gäller det att vi är mycket försiktiga när vi tillsätter just ledare och chefer. I början på min egen karriär som ledare var jag en osund sådan! Varför? Jo jag var den i...
Kollegor emellan.

Kollegor emellan.

Man behöver inte tycka om alla sina kollegor. Det är fullt normalt att det inte finns personkemi mellan alla människor. Det är också helt naturligt att det finns saker hos en del människor som retar gallfeber på oss. Vad som däremot inte ska normaliseras är när våra...

MI – Motiverande kommunikation (samtal)