Jag har skrivit på detta tema en hel del den sista tiden. Varför? Jo för den absolut bästa arbetsmiljön vi kan ha oavsett vilken bransch eller industri vi arbetar inom är den där medarbetare känner att omgivningen vill dem väl.

Skillnaden på mitt privatliv och mitt professionella liv handlar om frihet att kunna välja och välja bort. När det gäller mitt personliga nätverk, mina vänner, bekanta, släkt och familj har jag möjligheten att välja vem som ska få förmånen att finnas i mitt liv. Hur nära jag vill ha dem och vilket inflytande de ska ha i mitt liv.

När det gäller professionella relationer har jag däremot inte samma val. Jag kan inte välja bort en kollega, chef eller medarbetare. Faktum är att alla människor som är anställda i en organisation har rättigheten att bli bemötta med empati och respekt. Du och jag kan ha den förväntan på en sund arbetsplats att få känna att andra vill oss väl.

Med rättigheter kommer också skyldigheter. På samma sätt som vi har rätt att bli bemötta och behandlade behöver vi behandla andra.

Det kostar på mer att visa en människa som vi inte tycker om att vi vill denne väl. Men förmågan finns där. Är inte det fantastiskt. Att vi normalfungerande människor har förmågan att kunna visa respekt och empati även när vi inte känner detta. Viljan kan vi kontrollera. Att välja hur vi tänker kring och i relation till våra medmänniskor kan vi styra.

Låt oss börja den här veckan med att tänka att vi vill andra väl.

Låt oss också tänka att vi vill vilja alla som vi möter genom våra professioner väl.
När vi låter viljan styra och inte känslan blir det så mycket bättre.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Vill du andra väl? Vill du alla väl?