Det är tyvärr inte ovanligt att jag träffar personer som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst som berättar att de aldrig fått någon kompetenshöjning av arbetsgivaren.

Utbildning i Lågaffektivt bemötande och allmän kriskompetens borde vara en självklarhet för denna personalgrupp. Att känna sig trygg när någon är utagerande eller går igenom kriser hjälper till att sänka stressnivån hos personalen. Både i mötet med kunder, vårdtagare och anhöriga.

Läs mer om Ulf Lidman Trainings välrenommerade utbildningar på länken:

Utbildningar – Arbetsplatser

Utbildningarna i Kriskompetens och Lågaffektivt bemötande har fått lysande utvärderingar av hemvården i ett flertal kommuner.