Äntligen har det kommit en färsk rapport som bekräftar det jag slagit på trumman för i många år.

BBC World News presenterade en rapport tillsammans med Deloitte i Storbritannien. Läs mer på BBCs hemsida här.

Den mentala ohälsan har ökat med 16% det senaste året. Siffran de presenterade som detta kostar företag bara i Storbritannien var astronomisk.

Deloittes representant pratade mer om det mänskliga lidandet och hur detta påverkar arbetsmiljön. Svårigheterna för en anställd att berätta för chefen på jobbet om stress och kriser som påverkar negativt i livet.

Slutsatserna av denna forskning är att företag och organisationer behöver en kulturförändring gällande mental ohälsa.

Chefer och ledare måste utbildas på hur man är chef för medarbetare som är i kris. Det går inte att sticka huvudet i sanden och låtsas som att problematiken inte existerar.

Att investera tidigt var det starka budskapet.

Är ditt företags sätt att skapa denna kulturförändring och att investera tidigt att tillse att ledare och chefer blir kriskompetenta?

En ledare som är kriskompetent och kan Motiverande kommunikation (MI) är utrustad för de utmaningar som psykisk ohälsa och stress innebär.

Här beställer du dessa utbildningar till din arbetsplats:

Kriskompetens för ledare

EVOKE – Motiverande kommunikation för ledare

Mental ohälsa och arbete