Ältande, offerkoftor, ovilja att ta ansvar, skuldbeläggning, konflikter…

Ovanstående är inte musik i någons öron. Jag har ännu inte träffat en ledare som inte drar en igenkännande suck när detta nämns.

Dylika beteenden kostar mycket dyrbar tid och energi som borde läggas på annat.

Alla vet att det inte fungerar att peka med hela handen eller tro att det går att styra upp dessa situationer och beteenden. Att vara tydlig får istället en rekyleffekt och triggar igång försvarsmekanismer.

Det evidensbaserade sättet att relatera till personer som kört fast heter Motiverande kommunikation (MI).

Att som ledare veta hur vi framkallar motivation, vilja, hopp och geist hos anställda är en viktig ledarskapskompetens.

MI är väl beprövat i behandling och fungerar även fantastiskt bra i ledarskapsrollen.

Ulf Lidman transformerar evidensbaserade förhållningssätt från behandling till ledarskap.

Läs mer om utbildningen Motiverande kommunikation för ledare på länken.

EVOKE – Motiverande kommunikation för ledare

Destruktiva beteenden på arbetsplatsen.