Ovanstående rubrik är inte någon nyhet. Vi läser och hör om detta i media regelbundet.

Mycket av det vi kallar psykisk ohälsa är mänskliga reaktioner på kriser och förändringar i livet.

Oavsett om krisen är jobbrelaterad eller privat så reagerar vi.

Svaret är INTE att sjukskriva personer och ta dem ur sina normala sammanhang och strukturer. Det förvärrar ofta mer än att det är konstruktivt.

Detta gör att chefer och ledare idag måste ha kompetensen att leda människor som är i kris. Att veta vad som ligger på mitt ansvar som ledare och vad som inte gör det. En kriskompetent ledare undviker inte anställda som är i kris, utan leder genom och ur kriserna, fullt medveten om att en ledare är just detta, en ledare och inte en terapeut.

Det är en arbetsgivares ansvar att utrusta alla sina ledare med kriskompetens.

Läs mer om Kriskompetens för ledare på länken.

Kriskompetens för ledare

Psykisk ohälsa ökar