En ledare som är kriskompetent kommer garanterat att få ner sjukskrivningstalen på arbetsplatsen.

Tveka inte att beställa denna dynamiska utbildning för dina chefer. Resultaten kommer att bli påfallande.

Läs mer här:
https://www.ulflidmantraining.com/utbildningar/kriskompetens-for-ledare/

Ulf Lidman är expert på krishantering och en av de ledande föreläsarna på området.

ulf@ulflidmantraining.com

Kriskompetens för ledare