Kompetens i lågaffektivt bemötande är absolut nödvändigt för en tryggare personal vilket i sin tur minimerar antalet incidenter.

80% av alla incidenter med irrationella och aggressiva personer beror på att personalen inte fått kompetens att hantera laddade situationer. Lågaffektivt bemötande är en viktig grundkompetens.

Ulf Lidman Training erbjuder en 1-dagsutbildning som fått strålande utvärderingar.

Denna pedagogiska process hjälper individen att lära om kring sitt utagerande. Detta måste föregå såväl behandling som utbildning.

Utagerande beteenden lamslår verksamheter och skolor samt får negativa ringar på vattnet för andra klienter, deltagare och elever.

Det borde vara ett måste att personal inom hemtjänst hade den trygghet som kompetens inom Lågaffektivt bemötande innebär.

Läs mer om utbildningsdagen här:
https://www.ulflidmantraining.com/utbildningar/lagaffektivt-bemotande/

 

Du är alltid välkommen att kontakta Ulf Lidman med frågor och funderingar: ulf@ulflidmantraining.com

Utbildning i Lågaffektivt bemötande