Ofta när jag föreläser och frågar åhörarna hur de definierar ordet ”kris.” Då händer det nästan alltid att någon säger ”förändring!”

Förändring skapar många gånger kris hos oss människor. När vi hamnar i kris då kommer alla sorters olika krisbeteenden till ytan.

När en chef eller ett företag inför förändringar, då borde de veta och räkna med att dessa förändringar skapar kris hos de individer som blir påverkade. Det är lika säkert som att 1+1=2

Ändå är det så otroligt vanligt att chefer eller politiska beslutsfattare fattar beslut som innebär förändringar och inte tänker på vilka konsekvenser detta får. Vilka kriser skapar dessa förändringar? Vilken beredskap behövs för att hjälpa människor att bearbeta förändringen och den påföljande krisen?

Jag har varit med om när avdelningar på sjukhus har slagits ihop. Alla i ledningen var ense om att detta var bäst för sjukhusets ekonomi och planering på sikt. Ett bra beslut tyckte cheferna. Sen när det skulle utfärdas, då blev det ett dyrbart kalas på grund av de sjukskrivningar och krisreaktioner som blev ett faktum bland personalen som var direkt påverkade. Som konsult var jag naturligtvis tacksam för att jag fick komma in och städa upp i röran som ledningen hade skapat. Men tänk vad mycket pengar, personligt lidande och konflikter man hade sparat om man hade haft med krishanteringen som en del i planeringen av sammanslagningarna/förändringarna.

Samma fenomen såg vi när reformerna inom socialförsäkringen skulle införas. Människor hamnade i kris. Sjukskrivna, handläggare, personalassistenter m.fl. har fått se vad krisen kostade av personligt lidande, förtroendekapital och konflikter.

Att införa en förändring utan att aktivt räkna med kriser är ett tecken på inkompetens. Krishantering är ett inlärt beteende en inlärd kompetens.

Lika lite som en kirurg inte får operera en patient utan narkos. Lika lite borde en chef eller en ledare få införa förändringar utan krisberedskap.

Om du är chef eller beslutsfattare så spetsa öronen! Här finns både pengar, prestige och förtroendekapital att spara! Men framförallt sparar vi in på mänskligt lidande. Krishantering borde vara en självskriven kompetens inom alla företag och organisationer.

Ha en go dag alla goa

Ulf Lidman

Förändring = kris